Beste gemeente,

Mijn naam is Nico Smits. Ik ben 61 jaar oud en woon in Heerenveen. Ik heb Retinitis Pigmentosa, een erfelijke aandoening aan mijn netvlies, waardoor ik sinds mijn 23e geleidelijk blind ben geworden. Het enige wat ik zie is licht en donker.

Op mijn 28e ben ik afgestudeerd als HBO maatschappelijk werker. Ik zet mij al tien jaar dagelijks in voor mensen met een visuele handicap. Ik ben onder andere actief in cliëntenraden van zorginstellingen en ik bemiddel voor arbeidsongeschikten. In de medezeggenschap kan ik opkomen voor de zorg- of hulpvraag van visueel beperkte mensen. Mijn ervaring is namelijk dat als je niet mondig of ervaringsdeskundig genoeg bent, je zo van tafel wordt geveegd.

Hoewel mensen over het algemeen tevreden zijn over de zorg voor blinden én doven in de gemeente Heerenveen, denk ik dat het nog beter kan. Want woorden als zelfredzaamheid en eigen kracht betekenen niet zo veel als de basisvoorzieningen daarvoor niet genoeg aanwezig zijn. Ervaring leert dat elke situatie persoonlijk is en één oplossing of zorgpakket voor allen niet voldoet. Bovendien weten veel mensen niet hoe zij anderen kunnen inschakelen als ze bijvoorbeeld hulp bij huishouding of vervoer zoeken. En in veel gevallen hebben cliënten ook nog eens geen mensen in hun omgeving om op terug te vallen. Dan is het belangrijk dat de gemeente helpt om in kaart te brengen welke voorzieningen en organisaties er bestaan in de regio.

Ik ben gelukkig mondig en weet hoe ik door moet vragen, maar ik maak mij zorgen om mensen die dit niet weten. Ze hebben geen idee wat hun rechten zijn en kunnen er dus niet naar handelen. Gemeenten wachten vaak tot actieve burgers zich roeren, maar ik zou gemeenten willen aansporen om zelf proactief te worden. Anticipeer en denk mee met de situatie van mensen met een beperking: hoe is deze bijvoorbeeld over vijf jaar? Kan hun zorgvraag dan groter zijn? 

Eigenlijk wil ik de gemeente niet één tip, maar drie geven: help mensen om een netwerk op te starten, lever hen maatmerk op het gebied van zorg, en pleeg overleg met buurtgemeenten. Dit helpt zorgaanvragers niet alleen om zelfstandiger te worden, maar ook om gemeenten bewuster te werken aan de kwaliteit van zorg die zij aanbieden. Iedereen moet meedoen in de samenleving, maar zijn de voorzieningen er wel om dat te garanderen?

 

Met vriendelijke groet,

Nico Smits

Nico uit Friesland:

Als je niet mondig of ervaringsdeskundig bent, word je zo van tafel geveegd.